Pagament segur

Formes de pagament 100% segur

Opcions de pagament: Targeta de crèdit o dèbit

Pagament amb targeta

El pagament per targeta de crèdit és un mètode fàcil, ràpid i segur.
Al Diferent Restaurant acceptem pagaments amb targetes de les marques Visa i Mastercard.

 

 

El TPV virtual és un dispositiu preparat per a realitzar vendes de manera segura a través d’Internet, i funciona de la següent manera:

A.- Si l’entitat financera així ho decideix, intentarà contactar amb el banc emissor de la targeta per sol·licitar l’autenticació del titular (verificació de la seva identitat) abans de sol·licitar la corresponent petició d’autorització. D’aquesta manera es pot garantir, que només el titular genuí, propietari de la targeta, podrà operar amb ella.

B.- Implementa SSL en totes les comunicacions que impedeixen la intercepció de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s’estableixin durant la transacció.

C.- També habilita mecanismes per provar l’autenticitat de l’origen de les transaccions i que impedeixen, així mateix, la manipulació de dades per tercers. D’aquesta manera s’assegura la integritat de les dades de la transacció.

D.- Les dades de les targetes no són normalment coneguts pel comerç, amb el que s’evita que aquesta informació pugui ser utilitzada posteriorment per tercers de forma fraudulenta. Aquesta informació és emmagatzemada convenientment pel TPV Virtual que al seu torn la proporcionarà al sistema de pagaments quan sigui necessari (per exemple en una devolució).

Per tant, totes les transaccions que es realitzin a través del TPV Virtual comptaran amb totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i les seves entitats emissores, i comerços i les seves entitats adquirents.

Diferent Restaurant

TANCAT PER VACANCES!

OBRIM EL PROPER 1/12/2023


RESERVA EL CAP D'ANY AMB NOSALTRES!
 
COMPRAR VALS REGAL
close-link